எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் பார்வையில் குர்ஆன் "திருக்குர்ஆனுடன் என் முதல் பரிச்சயம் என் தந்தை மூலம் ஏற்ப...

ஞாபக மறதி நோய்க்கு இஸ்லாமிய வழிபாட்டு முறையே தீர்வு நிரூபித்த அமெரிக்க, இஸ்ரேல் ஆய்வு முடிவுகள்! ம...
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account