தடை செய்யப்பட்டவைகளை மற்றவருக்கு விற்பது கூடுமா? இஸ்லாத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை விற்பனை செ...

நாம் ஏற்றுக் கொண்ட வேலையை மற்றவர் துணையுடன் செய்யலாமா? கேள்வி: நான் வெளிநாட்டில் உள்ள ஒரு சாப்ட்...

முன்பேர வணிகத்துக்கு இஸ்லாத்தில் அனுமதி உண்டா? அபூசுஹைல் எந்தப் பொருளையும் அன்றைய மார்க்கெட் நிலவர...

ஒரு கடைக்குப் பக்கத்திலேயே அது போல் கடை திறக்கலாமா? ஒரு கடைக்குப் பக்கத்திலேயே அதே போல் மற்றொரு...

வங்கியில் வாடிக்கையாளர் பற்றிய புரஜக்டரை செய்து கொடுக்கலாமா? நான் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செ...
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account